Vindelälven – Juhtatdahka

Naturskolan i Umeå samarbetar med flera skolor längs Vindelälven med syfte att informera om det föreslagna biosfärområdet Vindelälven – Juhtatdahka. Vi berättar om områdets unika karaktär, men också vikten av en hållbar utveckling. På den här sidan har eleverna i de olika kommunerna utmed älven möjlighet att presentera och dokumentera sin hembygd.   Annonser